Social samvaro skyddar vår hälsa

16.02.2023

Hur kan vi, samhället, hjälpa till? Social samvaro skyddar vår hälsa.

En enda nära vän. Det kan räcka för att undvika de negativa hälsoeffekter som ofrivillig ensamhet kan leda till. Att känna sig ofrivilligt ensam är förenat med stark oro, ångest och stress. Genom historien har ensamhet ofta varit förknippat med ren livsfara. Det avgörande är känslan av upplevd ensamhet.

Forskning visar dock att dåliga relationer generellt är ännu sämre för hälsan, säger Peter Strang professor i palliativ medicin, särskilt onkologi, vid institutionen för onkologi-patologi.

Han jämför ensamhet som en lågintensiv men kronisk stressfaktor som ökar risken för både hjärt-kärlsjukdom och död. Omvänt så leder social aktivitet till frisättning av bland annat "lugn-och-ro-hormonet" oxytocin och endorfiner, kroppens eget morfin.

Gemenskap är alltså tvärtom positivt för kroppen och hälsan.

Det är inte mängden social aktivitet som är avgörande, utan snarare känslan av närhet och tillhörighet. En nära vän kan räcka för att få positiva effekter på självkänslan.

Det verkliga värdet av social samvaro är glädjen i sig.

Kanske en gemensam fika är det som gör skillnad för någon på arbetsplatsen, kan vi finnas där för varandra genom att fika ...💭

Vilka gemensamma stunder uppskattar du i ditt vardagsliv på ditt arbete?

#återhämtningsstunder #pausinspirationsfika #humanresources #planterapausen #team #workonthemind #ledarskap #medledarskap #självledarskap #slowdowntime


© 2021 Uhlin AB
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång